kaski ochronne na głowę

BHP i PPOŻ – najważniejsze informacje

29 marca 2019 Wyłącz przez admin

Każde miejsce pracy powinno być bezpieczne dla wszystkich osób, które tam przebywają. Wszelkie zabezpieczenia nie powinny być bagatelizowane. Ważne są zabezpieczenia, które mogą ustrzec przed katastrofami. Dlatego każde miejsce pracy powinno spełniać warunki Bezpieczeństwa i Higieny Pracy. Usługi BHP świadczone są przez wiele firm. Również i szkolenia PPOŻ są ważne na każdym stanowisku pracy. Dowiedz się co oznacza skrót BHP i PPOŻ oraz kto uprawniony jest do przeprowadzania szkoleń w zakresie tych usług.

Czym jest BHP?

Każdy z nas na pewno spotkał się z zagadnieniem BHP. Jest to skrót od terminu Bezpieczeństwo i Higiena Pracy. Rozporządzenia instruktora BHP Kostrzyn powinny być zrealizowane i przestrzegane. Nieprzestrzeganie zasad może doprowadzić do nałożenia kar finansowych. Drastyczniejszą karą jest zamknięcie miejsca pracy. Warunki BHP powinny być przestrzegane ze względu na utrzymanie bezpieczeństwa na miejscu pracy. Zasady Bezpieczeństwa i Higieny Pracy określają warunki pracy. Na szkoleniach można dowiedzieć się, jakie zagrożenia mogą wystąpić na danym stanowisku pracy. Należy robić wszystko, aby zachować jak największe bezpieczeństwo.

Czym jest PPOŻ?

PPOŻ to usługi z zakresu ochrony przeciwpożarowej. Działania mają na celu chronić życie i zdrowie oraz mienie przed wybuchem pożaru. Chodzi o to, aby zapobiegać powstaniu i rozprzestrzenieniu się pożaru. Również ważne jest, aby zapewnić środki do zwalczania zjawiska, jakim jest pożar. We wszystkich miejscach, gdzie znajdują się osoby i jest możliwość wystąpienia ryzyka pożaru konieczne jest wdrożenie przeciwpożarowej ochrony. Najważniejsze jest wskazanie drogi ewakuacyjnej, za pomocą zielonych, odblaskowych tablic. W miejscach powinny znajdować się koce przeciwpożarowe bądź gaśnica.

miejsce gdzie zamieszczone sa akcesoria do gaszenia pożaru

Kto przeprowadza szkolenia BHP oraz PPOŻ?

Szkolenia BHP Swarzędz jak i szkolenia PPOŻ są obowiązkowe. Szkolenia BHP wstępne przeprowadza specjalista BHP. Natomiast szkolenia okresowe BHP może przeprowadzić osoba, która nie ma tytułu inspektora BHP. Osoba ta jednak musi mieć doświadczenie zawodowe i przygotowanie dydaktyczne z zakresu BHP. Za szkolenia PPOŻ odpowiada technik pożarnictwa, inżynier pożarnictwa, specjalista ochrony przeciwpożarowej bądź inspektor ochrony przeciwpożarowej.

Sliding ad. Included in Envo Magazine PRO - Documentation