młoda kobieta podpisująca umowę z mężczyzną

Legalizacja pobytu i pracy

10 maja 2019 Wyłącz przez admin

Legalny pobyt, wnioski, zezwolenia- szukasz pomocy? Na rynku działają firmy, które zajmują się legalizacją pracy cudzoziemców czy też procesem rekrutacyjnym dla pracodawców, którzy chcą zatrudnić obcokrajowców. Dowiedz się o najważniejszych dokumentach oraz o sposobach, jak zabrać się za posykiwanie obcokrajowców do pracy.

Czym jest karta pobytu?

Karta pobytu Bydgoszcz jest dokumentem potwierdzającym tożsamość cudzoziemca podczas pobytu w Polsce.

Karta jest ważna przy posiadaniu paszportu zagranicznego. Umożliwia ona przekraczanie granicy polskiej bez posiadania wizy.

Kiedy złożyć wniosek zezwalający na pobyt tymczasowy i pracę?

Wniosek powinniśmy złożyć, jeżeli zamierzamy przebywać na terenie Rzeczypospolitej Polskiej więcej niż 3 miesiące i w czasie pobytu podejmujemy się pracy. Wniosek należy złożyć osobiście nie później niż w ostatnim dniu legalnego pobytu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Jeżeli wniosek zostanie złożony w terminie, nie będzie w nich braków formalnych lub zostaną one uzupełnione w czasie wyznaczonym przez urząd, pobyt cudzoziemca będzie legalny od dnia złożenia wniosku do dnia, w którym decyzja w tej sprawie stanie się ostateczna.

Czym jest zezwolenie na pobyt rezydenta długoterminowego?

Jest to zezwolenie na stały pobyt w Polsce. Decyzja wydawana jest na czas nieoznaczony.

Karta ważna jest przez 5 lat, co oznacza, ze należy wymieniać ją co 5 lat. Po uzyskaniu zezwolenia cudzoziemiec nie ma prawa zatrudnienia się w innym kraju niż Polska.

Kto może otrzymać zezwolenie na pobyt rezydenta długoterminowego?

Takie zezwolenie może otrzymać cudzoziemiec, który przebywał w Polsce legalnie i nieprzerwanie przez 5 lat. Posiada stabilne źródło dochodu oraz zagwarantowane prawo do lokalu. Sprawa powinna zostać załatwiona w przeciągu 3 miesięcy. Jeżeli jednak wystąpi opóźnienie, urząd ma obowiązek poinformować cudzoziemca o przedłużeniu procesu i z jakiej przyczyny ono wynika.

mężczyzna podpisujący dokumenty

Zezwolenie na pracę dla cudzoziemca- co to jest?

Wniosek o zezwolenie na pracę jest dokumentem, który uprawnia pracodawcę do powierzenia konkretnemu cudzoziemcowi legalnej pracy w Polsce. Warunkiem jest jednak posiadanie przez cudzoziemca wizy lub zezwolenia na pobyt czasowy pozwalającego mu na podjęcie w Polsce pracy. O zezwolenie musi wystąpić konkretny pracodawca dla konkretnego cudzoziemca. Praca uznawana jest za legalną wtedy, kiedy wykonywana jest ona zgodnie z warunkami zawartymi w zezwoleniu.

Legalna praca jest obywatelskim obowiązkiem. Dlatego więc nie odmawiajmy pomocy tym, którzy chcą pracować na swoją przyszłość, płacić podatki w Polsce oraz polepszyć swój dobrobyt.

Sliding ad. Included in Envo Magazine PRO - Documentation