zielona planeta w dloniach a w tle trawa

Nowe sposoby ograniczenia zanieczyszczenia powietrza

11 grudnia 2017 Wyłącz przez admin

Czy problem zanieczyszczenia powietrza jest naprawdę tak duży? Jakie zmiany nastąpiły w naszym kraju, aby ograniczyć stężenie zanieczyszczenia? Co robić, aby zanieczyszczenie nie było tak duże?

Coraz częściej słyszymy, że jakość powietrza w naszym kraju jest bardzo zła. Wprowadzanych jest wiele rozporządzeń, których działania mają na celu ograniczenie zanieczyszczeń. Nie można ukryć, że zła jakość powietrza spowodowana jest głównie działaniami człowieka. Opalanie mieszkania węglem, przemieszczanie się samochodem, który wydala wiele spalin, albo używanie dużej ilości plastikowych przedmiotów to tylko jedne z głównych powodów ogromnego zanieczyszczenia. Jak można zauważyć największe zanieczyszczenie występuje na południu Polski.

Zmiany w prawie ograniczające zanieczyszczenie – pozwolenie na emisję Poznań

W życie weszło wiele nowych rozporządzeń, które dotyczą zmniejszenia zanieczyszczenia w naszym kraju. Jednym z nich jest pozwolenie na emisję. Aktualnie każda jednostka, która ma zamiar wprowadzać szkodliwe substancje do powietrza musi ubiegać się właśnie o takie pozwolenie. Dotyczy to szczególnie przedsiębiorstw, które mają zamiar korzystać z kotła grzewczego, suszarni czy chlewni. Takie urządzenia emitują bardo dużo szkodliwych czynników, dlatego przed rozpoczęciem użytkowania właśnie takie pozwolenie musimy otrzymać.

Pozwolenie zintegrowane Poznań – potrzebne wielu przedsiębiorcom

Obecnie pozwolenie zintegrowane potrzebne jest przedsiębiorcom bądź osobom, których instalacja może zanieczyścić środowisko. Przykładem jest ubojnia zwierząt, produkcja i obróbka metali, czy gospodarka odpadami zajmująca się odzyskiwaniem, unieszkodliwianiem, składowaniem oraz magazynowaniem odpadów. To czy konkretny przedsiębiorca musi posiadać pozwolenie zintegrowane zależy od rodzaju i skali działalności prowadzonej w instalacji.

Jak można ograniczyć zanieczyszczenie powietrza?

Bardzo dużo wprowadzanych jest rozwiązań ekologicznych. Co rusz widzimy nowe technologie i urządzenia pozwalające ograniczać emisję szkodliwych substancji. W ostatnich czasach do użytku zostały wprowadzone piece ogrzewane gazem ziemnym. Jest świetne rozwiązanie dla opalania swojego domu, biura czy mieszkania, nie emitując szkodliwych substancji do powietrza,. Spalanie węgla w piecach i wiążące się z tym zanieczyszczenie obecnie jest największym problemem do rozwiązania. Sposobem pozwalającym na ograniczenia zanieczyszczenia powietrza jest również korzystanie z samochodów, które zasilane są na prąd. Dzięki temu samochody nie wydalają spalin. A jazda jest ekologiczna i energooszczędna.

Sliding ad. Included in Envo Magazine PRO - Documentation